zespół

dr Rafał F. Szymańskiwykładowca akademicki, of counsel
/ specjalista z zakresu prawa spółek, rynku kapitałowego oraz problematyki obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi
Specjalizuję się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz problematyce obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi. W swojej praktyce szeroko pojętego prawa gospodarczego zawsze inspiruję się nurtem law & economics, mając stale na uwadze, że przepisy prawa pełnią funkcję służebną wobec potrzeb biznesu.

Reprezentuję inwestorów i przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego (handlowego), w tym w problematyce przekształceń, restrukturyzacji, transakcji fuzji i przejęć oraz w sporach korporacyjnych.


Jestem absolwentem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (2012 r.) oraz doktorem nauk prawnych. Pracę doktorską na temat korporacyjnoprawnych skutków naruszeń obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek giełdowych obroniłem w Katedrze Prawa Handlowego – również na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (2020 r.). Jak sugeruje obrany temat pracy naukowej łączę swoją wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi w zakresie obsługi prawnej obrotu handlowego, w tym giełdowego, oraz doradztwa prawnego dla jego uczestników – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując w renomowanymi kancelariami prawnymi, a także obsługując wiele podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Pełniłem m.in. funkcję in house lawyer w jednej z wiodących grup kapitałowych z branży mediów i telekomunikacji. Wielokrotnie doradzałem przy emisjach papierów wartościowych i ich wprowadzaniu do publicznego obrotu, transakcjach fuzji i przejęć kontroli, przekształceniach spółek prawa handlowego, postępowaniach restrukturyzacyjnych czy procesach deweloperskich.

Jako specjalista z nadzoru korporacyjnego zasiadałem także w licznych radach nadzorczych, m.in. spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Jestem autorem oraz współautorem wielu publikacji poświęconych tematyce prawa spółek i rynku kapitałowego, w tym m.in.
(i) monografii „Obowiązki informacyjne spółek publicznych” (LexisNexis, Warszawa 2013)
oraz artykułów:
(ii) „Liberalizacja obrotu znacznymi pakietami akcji spółek publicznych w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej z 26.01.2017 r.” (Przegląd Prawa Handlowego 2017, Nr 4
(iii) „Naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych” (Przegląd Prawa Handlowego 2020, Nr 6);
(iv) „Wina jako kryterium oceny naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych na potrzeby zastosowania sankcji z art. 89 u.o.p.” (Przegląd Prawa Handlowego 2020, Nr 8).

Jako dydaktyk współpracowałem m.in. z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząc m.in. kursy z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym.

Biegle posługuję się dwoma językami obcymi: językiem angielskim oraz językiem francuskim.

Prywatnie jestem wykształconym pianistą jazz’owym oraz zapalonym tenisistą, a także fanem klasycznej motoryzacji.

KONTAKT

Adres:

ABC Lawyers
Godlewski Sowa & Wspólnicy
Kancelaria Adwokacka
ul. Adama Branickiego 18 lok. 64
02-972 Warszawa

Email: 

biuro@abclawyers.pl

Telefon:

+ 48 692 559 560
+ 48 502 028 566 
 
Witaj, nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.