POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób Kancelaria przetwarza dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest adwokat Maciej Sowa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Sowa Art & Business Kancelaria Adwokacka, używający marki ABC Lawyers Sowa & Wspólnicy (dalej jako „Kancelaria”; z adresem również do doręczeń: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8C lok. 16, 02-972 Warszawa).

2. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

3. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Kancelaria realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz prowadzącym obsługę rachunkową Kancelarii.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowani.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale w wypadku umów stanowi wymóg ich zawarcia i realizacji. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności można kierować na adres: biuro@abclawyers.pl.

KONTAKT

Adres:

ABC Lawyers
Sowa Siwko-Piotrowska & Partners
Kancelaria prawno-patentowa
ul. Wąwozowa 28 lok. 44
02-792 Warszawa

E-mail: 

office@abclawyers.pl

Telefon:

+ 48 502 028 566

+48 501 265 224 
 
Witaj, nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.