kredyty

Sprawy frankowe i WIBOR
KREDYTY

Czy Twoja umowa zawiera postanowienia niedozwolone/abuzywne?

W zależności od tego jaką konkretnie umowę kredytową zawarłeś,  niedozwolone postanowienia umowne mogą znajdować się w różnych jej miejscach. Część z nich została umieszczona w treści samej umowy kredytowej, a część w załącznikach do niej. Poniżej zamieszczamy przykładowe zestawienie klauzul abuzywnych w kilkunastu, popularnych umowach kredytowych, skutkujących nieważnością części lub całości umowy.

Oczywiście nie jest to zestawienie kompletne. Niedozwolone postanowienia mogą znajdować się w umowach kredytowych zawieranych przez inne banki (a nie wymienionych poniżej) lub być nieco innaczej sformułowane. W celu rozwiania wątpliwości zapraszamy do wykonania szczegółowej analizy umowy przprowadzanej przez naszą Kancelarię.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Nasza Kancelaria przeprowadza bezpłatne analizy umów kredytowych indeksowanych/ waloryzowanych do franka szwajcarskiego pod kątem występowania w ich treści postanowień niedozwolonych.

W celu zlecenia Kancelarii analizy umowy kredytowej prześlj nam jej skan wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami na adrs biuro@abclawyers.pl. Gotową analizę Twojej sprawy prześlemy w zwrotnej wiadmości email.

Szczegółowa analiza umowy wraz z wyliczeniem wysokości szacunkowych korzyści finansowych

W celu zlecenia Kancelarii wykonania szczegółowej analizy umowy kredytowej wraz z wyliczeniem wysokości szacunkowych korzyści finansowych prześlij nam:

  1. umowę kredytową wraz ze wszystkimi załączniami, oraz
  2. historię spłaty kredytu zawierającą informację o wysokości rat kapitałowych-odsetkowych spłaconych od daty zawrcia umowy kredytowej do daty sporządzenia dokumentu zawirającego powyższe dane.

Wskazane powyżej dokumenty prześlij na adres biuro@abclawyers.pl 

Szczegółowa analiza umowy zawierać będzie informacje o:

1. ewentualnym występowaniu w umowie klauzul mogących zostać uznanymi przez sąd za niedozwolone;

2. wysokości szacunkowych korzyści finansowych uzyskanych w wyniku wygrania sprawy przed sądem lub zawarcia ugody z bankiem w dwóch wariantach - unieważnienia całości umowu, bądź dokonania jej tzw. odfrankowienia;

3. rekomendacji Kancelarii w zakresie przyszłego dochodzenia roszczeń od banku.

KONTAKT

Adres:

ABC Lawyers
Sowa Siwko-Piotrowska & Partners
Kancelaria prawno-patentowa
ul. Wąwozowa 28 lok. 44
02-792 Warszawa

E-mail: 

office@abclawyers.pl

Telefon:

+ 48 502 028 566

+48 501 265 224 
 
Witaj, nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.